מילוי טופס DS-160 בעברית עבור הוצאת ויזה לארצות הברית

כל אזרחי ישראל נדרשים לויזה בשביל שיוכלו להיכנס לארה״ב, ללא קשר לגיל, מטרת הנסיעה שלך יחד עם גורמים נוספים יקבעו את סוג הויזה המתאים

תהליך הוצאת ויזה לארה״ב מתבצע דרך שגרירות ארה״ב.

כמועמד/ת לויזה, עליך להוכיח כי הנך עומד בקריטריונים של הויזה אליה הגשת בקשה.

ביום הראיון עליך להיות מצוייד בכל המסמכים הדרושים כולל טופס DS160  וטופס הזמנה לראיון . 

על מנת להתחיל בתהליך הוצאת הטפסים וקביעת התור לשגרירות התחילו למלא את השלבים בדף זה 

 

 

יש לוודא שהדרכון של מגיש הבקשה נמצא לפניך !

טופס DS-160 השלב הראשון

מילוי טופס DS 160 – השלב הראשון

 

כל אזרחי ישראל נדרשים לויזה בשביל שיוכלו להיכנס לארה״ב, ללא קשר לגיל, מטרת הנסיעה שלך יחד עם גורמים נוספים יקבעו את סוג הויזה המתאים

תהליך הוצאת ויזה לארה״ב מתבצע דרך שגרירות ארה״ב.

כמועמד/ת לויזה, עליך להוכיח כי הנך עומד בקריטריונים של הויזה אליה הגשת בקשה.

ביום הראיון עליך להיות מצוייד בכל המסמכים הדרושים כולל טופס DS160  וטופס הזמנה לראיון . 

על מנת להתחיל בתהליך הוצאת הטפסים וקביעת התור לשגרירות התחילו למלא את השלבים בדף זה