ויזה למשפחות

ארצות הברית היא יעד תיירותי ופופולרי על הרבה משפחות בישראל.

הגשת בקשה לוויזה לארה"ב במסגרת משפחתית לצורך טיול, מעלה את סיכויי ההצלחה בקבלת הוויזה לכל בני המשפחה ובפרט לצעירים שביניהם.

לשם נוחיות, במסגרת הגשת בקשה משפחתית, מועד הראיון יהיה משותף לכל בני המשפחה יחדיו.

שימו לב , על פי נהלי השגרירות כל בן משפחה מחויב בהגשת בקשה בטופס נפרד לוויזה לארה"ב ובתשלום אגרת חובה בסך 160$.
מועד הראיון בשגרירות שיקבע על ידנו יתקיים לכל בני המשפחה יחדיו אלא אם כן תבקשו במפורש אחרת.

 

ילדים מתחת לגיל במסגרת הגשה משפחתית

 הם אינם נדרשים להתייצב לראיון בשגרירות ארה"ב.

כלומר :

אפשרות א – כל מגישי הבקשה הינם מתחת לגיל 14 – מכיוון שאינם נדרשים להתייצבות לראיון, תהליכם יושלם באמצעות שליחת המסמכים שערכנו באמצעות חברת UPS  עפ"י הנחייתנו. (אלה נהלי השגרירות !)

אפשרות ב  –  אחת הבקשות היא של בן משפחה מעל גיל 14 – בן המשפחה הנ"ל יגיע לראיון כאשר עמו בנוסף הדרכונים והמסמכים שערכנו של בני המשפחה הקטינים.